10 ทักษะต่อไปนี้เกิดจากการรวบรวมจากทักษะของ Data Scientist ใน LinkedIn

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ข่าวสารด้านIT

วิดีโอที่น่าสนใจ

THAILAND 4.0
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ปี2560 (ฉบับแก้ไข)

10 พฤติกรรมเสี่ยงคุก พรบ.คอมพิวเตอร์

Infographic Cyberbullying