ข่าวประชาสัมพันธ์

Siam Innovation District เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา Siam Innovation District เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม ได้เปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชนจาก ภายนอกให้เข้าเยี่ยมชมพร้อมสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงก […]

0 comments

คณาจารย์หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ร่วมส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ ITC 2017

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโ […]

0 comments

การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/TCAS/#

0 comments

โครงการ FinTech Incubator for Robot Trading

หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับบริษัท ท๊อปเทรดเดอร์ จำกัด จัดโครงการ Fin-tech Incubator For Robot trading 4.0 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาส […]

0 comments

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ FinTech Incubator for Robot Trading

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ FinTech Incubator for Robot Trading สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อให้เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงการบริหารการเงินในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล มีความรู้เกี่ยวกับเท […]

0 comments

ภาพกิจกรรม

บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯร่วมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์ 2 ธรรมาสน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์ 2 ธรรมาสน์ (กัณฑ์กุมาร) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร […]

0 comments

ประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย และแผนยุทธศาสตร์ด้าน Internet of Thing (IoT) สำหรับระบบสุขภาพไทย

ประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย และแผนยุทธศาสตร์ด้าน Internet of Thing (IoT) สำหรับระบบสุขภาพไทย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

0 comments

คณาจารย์หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ร่วมส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ ITC 2017

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโ […]

0 comments

โครงการการพัฒนาสื่อ Infographic สำหรับครูแนะแนว

หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ จัดอบรมโครงการ การพัฒนาสื่อ Infographic สำหรับครูแนะแนว  เพื่อให้ครูแนะแนวได้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำประชาสัมพันธ์ การนำข้อมูลจำนวนมหาศาลสรุปออกมา […]

0 comments

นิทรรศการสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีด้วยกิจกรรม Active learning

http://www.dusit.ac.th/2017/312063.html ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีด้วยกิจกรรม Active learning  ซึ่งกิจกรร […]

0 comments

ข่าวสารด้านไอที

ปัญญาประดิษฐ์ กับภาคการศึกษามาแล้ว ! ช่วยเด็กไทยเลือกคณะอย่างมั่นใจ

สำหรับน้องๆ นักเรียนที่กำลังตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนต่อมหาวิทยาลัยในคณะไหนดี วันนี้ ทปอ (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) มีเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยสำหรับการตัดสินใจครับ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวกำลังเป็นเทร […]

0 comments

ฟรี!! คอร์ส Python ออนไลน์สำหรับ Data Science (พื้นฐาน)

DataCamp สถาบันสอนการเขียนโปรแกรมภาษา R และ Python ทางด้าน Data Science, Statistics และ Machine Learning เปิดคอร์สอบรมภาษา Python สำหรับ Data Science เบื้องต้นแบบออนไลน์ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียน […]

0 comments

ฟรี! รวม 27 หนังสือที่ datascientist ควรอ่าน

An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R Overview of statistical learning based on large datasets of information. The exploratory techniques of the data are discussed using the […]

0 comments

Data Science คืออะไร เรื่องที่ธุรกิจยุคดิจิทัลต้องรู้

Harvard Business Review ได้ตีพิมพ์ “Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century” ตั้งแต่ปี 2012 และนั่นคือหลักฐานและประโยคที่ใช้อ้างอิงกันมากที่สุดว่า Data Science นั้นเป็นเทรนด์ของโลกที่ปฏิเส […]

0 comments

ทำความรู้จัก “Data Scientist” อาชีพมาแรงแห่งยุค ตลาดงานทั่วโลกต้องการ และค่าจ้างสูงลิ่ว

ในยุคดิจิทัล องค์กรไหนที่มี “Big Data” และสามารถ “วิเคราะห์-จัดการข้อมูล” ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ องค์กรนั้นย่อมมีความได้เปรียบในการแข่งขัน เมื่อ “Big Data” ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ นี่จึงทำให้สา […]

0 comments

AI จะมาแย่งงานมนุษย์จริงหรือ?

Data Scientist อาชีพมาแรง

อาชีพที่ถูกฟันธงว่าหุ่นยนต์จะเข้ามาแย่งงานมนุษย์แน่นอน