หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data Science and Analytics)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
อาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง 11203
โทรศัพท์ : 02-244-5692, 02-244-5693, 02-244-5694
Facebook : http://www.facebook.com/sdu.datasci


พิกัด GPS
Decimal Degree  :  13.776109, 100.509849
Degree Minute  :  N13°46.56654, E100°30.59094
Degree Minute Second  :  N13°46’33.992″, E100°30’35.456″
UTM  :  663223, 1523478