ติดต่อเรา

Data Science and Analytics

หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง      โทรศัพท์ : 02-244-5692, 02-244-5693, 02-244-5694
Facebook : http://www.facebook.com/sdu.datasci (CLICK !)

 

 

พิกัด GPS
Decimal Degree  :  13.776109, 100.509849
Degree Minute  :  N13°46.56654, E100°30.59094
Degree Minute Second  :  N13°46’33.992″, E100°30’35.456″
UTM  :  663223, 1523478

Translate »