สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดให้บริการกับนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไปได้เข้ามาใช้บริการ