คณาจารย์หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ร่วมส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ ITC 2017

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโ […]

โครงการการพัฒนาสื่อ Infographic สำหรับครูแนะแนว

หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ จัดอบรมโครงการ การพัฒนาสื่อ Infographic สำหรับครูแนะแนว  เพื่อให้ครูแนะแนวได้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำประชาสัมพันธ์ การนำข้อมูลจำนวนมหาศาลสรุปออกมา […]

การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/TCAS/#

โครงการ FinTech Incubator for Robot Trading

หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับบริษัท ท๊อปเทรดเดอร์ จำกัด จัดโครงการ Fin-tech Incubator For Robot trading 4.0 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาส […]

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ FinTech Incubator for Robot Trading

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ FinTech Incubator for Robot Trading สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อให้เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงการบริหารการเงินในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล มีความรู้เกี่ยวกับเท […]

เชิญร่วมงาน “ครบเครื่องเรื่องการเรือน” ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญร่วมงาน “ครบเครื่องเรื่องการเรือน” ครั้งที่ 7 วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

10 ทักษะต่อไปนี้เกิดจากการรวบรวมจากทักษะของ Data Scientist ใน LinkedIn

น้องๆหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาดูและศึกษาได้ที่นี่นะครับ  http://datascience.in.th/data_scientist_skills

นิทรรศการสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีด้วยกิจกรรม Active learning

http://www.dusit.ac.th/2017/312063.html ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีด้วยกิจกรรม Active learning  ซึ่งกิจกรร […]