การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/TCAS/#

โครงการ FinTech Incubator for Robot Trading

หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับบริษัท ท๊อปเทรดเดอร์ จำกัด จัดโครงการ Fin-tech Incubator For Robot trading 4.0 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาส […]

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ FinTech Incubator for Robot Trading

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ FinTech Incubator for Robot Trading สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อให้เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงการบริหารการเงินในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล มีความรู้เกี่ยวกับเท […]