ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ FinTech Incubator for Robot Trading

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ FinTech Incubator for Robot Trading สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อให้เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงการบริหารการเงินในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล มีความรู้เกี่ยวกับเท […]