ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมเสวนาเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม “โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มกระบวนการยุติธรรมรองรับ 4.0

หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมเสวนาเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม “โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มกระบวนการยุติธรรมรองรับ 4.0

โรงเรียนนายร้อยตำรวจและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. จัดการเสวนาเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม “โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มกระบวนการยุติธรรมรองรับ 4.0” แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมทางกฎหมาย นิติวิทยาศาสตร์ และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอำนวยความยุติธรรมและการบริหารงานยุติธรรม โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจจำนวน 15 โครงการ ใน 3 ด้าน คือด้านนวัตกรรมทางกฎหมาย 6 โครงการ, นวัตกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ 4 โครงการ, และนวัตกรรมด้านฐานข้อมูล 5 โครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนาพร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “บทบาทของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกับการแก้ไข ปัญหาเร่งด่วนของการอำนวยความยุติธรรมและการบริหารงานยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน” โดยมี ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ผู้บริหารจัดการโครงการวิจัย (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต) กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม

ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับทุนวิจัยโครงการดังกล่าว ทั้งหมด 2 โครงการ โดย รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ได้ศึกษาการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมทางกฎหมาย นิติวิทยาศาสตร์  และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ในกรอบการวิจัยที่ 1 ด้านนวัตกรรมทางกฎหมาย ในหัวข้อ “ศึกษาผลสัมฤทธิ์กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ในชั้นสอบสวนคดีเด็กและเยาวชน Study of the Restorative Justice Results in the Juvenile Investigation” และ ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในกรอบที่ 3 ด้านนวัตกรรมทางฐานข้อมูล ในหัวข้อ “การพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” โดยมีคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างหนาแน่น ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Translate »