บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯร่วมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์ 2 ธรรมาสน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์ 2 ธรรมาสน์ (กัณฑ์กุมาร) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร […]

Data Science คืออะไร เรื่องที่ธุรกิจยุคดิจิทัลต้องรู้

Harvard Business Review ได้ตีพิมพ์ “Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century” ตั้งแต่ปี 2012 และนั่นคือหลักฐานและประโยคที่ใช้อ้างอิงกันมากที่สุดว่า Data Science นั้นเป็นเทรนด์ของโลกที่ปฏิเส […]

ทำความรู้จัก “Data Scientist” อาชีพมาแรงแห่งยุค ตลาดงานทั่วโลกต้องการ และค่าจ้างสูงลิ่ว

ในยุคดิจิทัล องค์กรไหนที่มี “Big Data” และสามารถ “วิเคราะห์-จัดการข้อมูล” ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ องค์กรนั้นย่อมมีความได้เปรียบในการแข่งขัน เมื่อ “Big Data” ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ นี่จึงทำให้สา […]

ประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย และแผนยุทธศาสตร์ด้าน Internet of Thing (IoT) สำหรับระบบสุขภาพไทย

ประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย และแผนยุทธศาสตร์ด้าน Internet of Thing (IoT) สำหรับระบบสุขภาพไทย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

“นักวิเคราะห์ข้อมูล Big Data” เทรนด์อาชีพคนยุคดิจิทัล

มสด. เปิดหลักสูตรน้องใหม่ “สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์”เปิดปี 60 มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ […]

Siam Innovation District เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา Siam Innovation District เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม ได้เปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชนจาก ภายนอกให้เข้าเยี่ยมชมพร้อมสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงก […]

โครงการการพัฒนาสื่อ Infographic สำหรับครูแนะแนว

หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ จัดอบรมโครงการ การพัฒนาสื่อ Infographic สำหรับครูแนะแนว  เพื่อให้ครูแนะแนวได้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำประชาสัมพันธ์ การนำข้อมูลจำนวนมหาศาลสรุปออกมา […]

การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/TCAS/#